മനസ്സിന്റെ ലെൻസ്.my diary.Khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരിൽ മോശം മാത്രമാണ്
നീ കാണുന്നതെങ്കിൽ
അത് നിനക്ക് തരുന്ന
ഒരു സൂചനയുണ്ട്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ലെൻസ്
വൃത്തിയാക്കിയേ പറ്റൂ
എന്ന സൂചന.
പേടിയുടേയും,കോപത്തിന്റേയും
അസൂയയുടേയും
പിന്നെ പരിമിതികളുടേയും
ഒക്കെ പുകപടലങ്ങൾ
കുനിഞ്ഞുകൂടി
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ലെൻസ്
അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്
അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്