ആരും ചെറുതല്ല.my diary. khaleelshamras

ഒന്നിന്റേയും പേരിൽ
ആരേയും ചെറുതായി
കാണരുത്.
അങ്ങിനെ സ്വയം ചെറുതായി
തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും
നിനക്ക് മുന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ
നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട്
അവർക്ക് സമൂഹത്തിലെ
മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലെ തുല്ല്യ പദവി
ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള
ബാധ്യത നിനക്കുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras