സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സു പോലും
നീ നിമിത്തമായി
വേദനിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ
നീ സമൂഹത്തിലേക്കിറങ്ങുക.
മറിച്ച് വേദനിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ
നീ മിണ്ടാതിരിക്കുക.
നീ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന
ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ വികാരത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാവും
സമുഹം അത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താവണമെന്നില്ല.
ഓരോ സാമൂഹിക സാഹചര്യവും
തികച്ചും നൈമിഷികമാണ്.
ആ നിമിഷത്തിൽ
അവർക്കു വേണ്ട പൊസിറ്റീവ്
കാര്യങ്ങൾ കൈമാറുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്