വായന എന്ന ഹോബി.my diary. khaleelshamras

മകൻ ചോദിച്ചു.
വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അച്ചനോട്.
പപ്പാ എന്തിനാ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷയൊന്നും എഴുതാനില്ലല്ലോ?
നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലിയും ഉണ്ട്.
പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങിനെ യൊക്കോ?
മോന് ടി.വി കാണുമ്പോഴും
ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും
അത് നിർത്തിവെക്കാൻ തോന്നാറുണ്ടോ?
ഇല്ല. മകൻ പറഞ്ഞു.
അതെന്താ അങ്ങിനെ?
അതെനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു.
മോന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്
പരീക്ഷക്കു വേണ്ടിയാണോ?
അല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
അപ്പാൾ പിന്നെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്.
അതെന്റെ ഹോബിയാണ്.
അപ്പോൾ നിന്റെ പപ്പയുടെ
ഹോബി വായനയും പoനവുമാണ്.
പിന്നെ ആ അച്ചൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് നോക്കി.
ടി.വി കാണുന്നതിലും
ഗെയിമിലും ത്രില്ലിംഗ് ആയ
ഈ വായന എന്ന ഹോബി
സ്വന്തം കുട്ടികളിലേക്ക്
പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ
വിഷമിച്ചു.
പിന്നെ പഞ്ചേന്ത്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും
തുറന്ന് എല്ലാ തരം അനുഭുതികളും
മനസ്സിൽ തീർക്കുന്ന വായന എന്ന ഹോബി
കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നുകൊടുക്കുമെന്ന്
തീരുമാനിച്ചു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്