സാധ്യമല്ല.my diary. khaleelshamras

നിനക്ക് സാധ്യമല്ല,
നിനക്ക് കഴിവില്ല
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്
മറ്റാരോ അല്ലായിരുന്നു.
ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും
ലഭിച്ച വിഭവങ്ങളും
സാധ്യതകളും ലഭിച്ചിട്ടും
അവയൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ
നിന്റെ ഉള്ളിൽ
മടിയുടേയും
ലക്ഷ്യബോധമില്ലായ്മയുടേയും
ഒക്കെ മഷികൊണ്ട്
നീ എഴുതിവെച്ച
സാധ്യമല്ല ,കഴിവില്ല
എന്നൊക്കെയുള്ള
തെറ്റായ വിശ്വാസമാണ്
നിന്നെ തടഞ്ഞുവെച്ചത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്