അറിവിന്റെ കലാലയം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയിലും
നിനക്ക് പഠിക്കാൻ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അവ പഠിക്കുക.
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
ആരെങ്കിലുമൊക്കെ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോവുമെന്നതിനാൽ
നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ
അറിവുനേട്ടത്തിന്റെ
ഒരു വലിയ കലാലയമായി മാറും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്