രണ്ട് വീഡിയോകൾ ഒരുമിച്ച്.മൈ diary.khaleelshamras

രണ്ട് വീഡിയോകൾ
ഒരുമിച്ച് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക
പ്രയാസകരമാണ്.
ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് മറ്റതു കാണാം
അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തുവെക്കാം.
ഇതു പോലെ തന്നെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്ക്രീനിലും
ചെയ്യാം.
ഒരൊറ്റ ചിന്തയെ മാത്രം
ഒറ്റ നേരം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്ന മനസ്സിലേക്ക്
നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ
അവയെ പെട്ടെന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത്
പോസിറ്റീവ് ഫയലുകൾ തുറക്കുക.

Popular Posts