അനു'ഭവത്തിലെ പാഠങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

ഓരോ അനുഭവത്തിലും
ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ട്.
പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായ
ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ.
അതിൽ നിന്നും
പാഠങ്ങൾ പടിച്ച്
മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
അല്ലാതെ
ന്നനുഭവങ്ങളിലെ
മാലിന്യങ്ങളെ നിധിപോലെ
ശേഘരിച്ച്
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras