സ്നേഹത്തിന്റെ വളർച്ച.my diary.Khaleelshamras

ഒരു കാരണവശാലും
പരസ്പരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത.
പലതിലും ക്ഷമിക്കാനും
വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്യാനും
എന്നോ നാവിൽ നിന്നും
ഏതോ ഒരു നൈമിഷിക വികാരത്തിൽ
പറഞ്ഞു പോയ വാക്കുകളെ
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച്
ചർച്ചക്കെടുക്കാതെയും
ഒക്കെ മുന്നേറുന്ന
ബന്ധത്തിൽ
സ്നേഹം വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras