സ്വയം നുണ പറഞ് പറ്റിക്കുന്നവർ.my diary. Khaleelshamras

നീ എറ്റവും കൂടുതൽ
നുണ പറയുന്നത് നിന്നോടാണ്.
നിനക്ക് പലതിനും കഴിയില്ല എന്നും
നീ താഴ്ന്നവനാണ് എന്നും
ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നുമൊക്കെയുള്ള
പച്ച നുണകൾ
ഏതൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക്
എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ
അതൊക്കെയുള്ള
നിന്നെ
കള്ളം പറഞ് സ്വയം
പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഈ കള്ളം പറച്ചിൽ നിർത്തി
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
എനിക്കെല്ലാം സാധ്യമാണ്
ഞാൻ ഒരു പാട് മുല്യമുള്ള
വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്
തുടങ്ങിയ സത്യങ്ങൾ
സ്വന്തത്തോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras