അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നവയെ പേടിക്കേണ്ട.my diary. khaleelshamras

തികച്ചും നൈമിഷികവും
പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതുമായ
ജീവിത രംഗങ്ങളെ.
അനന്തവും
അപ്രത്യക്ഷമാവാത്തതുമായി
കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ്
പല ജീവിത പ്രതിസന്ധികളും
നിന്നെ തളർത്തി
കളയുന്നത്.
ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ്
നിന്റെ വികാരങ്ങളെ
ആ നിമിഷങ്ങളിൽ പിടിച്ചു
നിർത്താൻ സാധിക്കാതെ പോവുന്നത്.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ
പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതും
അനന്തമല്ലാത്തതുമായ
ഒരു ജീവിത രംഗത്തിലാണ്
ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്
എന്ന ബോധം
അത്തരം രംഗങ്ങൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളിൽ
നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ
സഹായിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras