ചെറിയൊരു ചിന്ത.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ചെറിയൊരു
ചിന്ത മാത്രംമതി
വലിയൊരു വിജയം
നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും.
പക്ഷെ ആ ചിന്ത
തികച്ചും പോസിറ്റീവ്
ആവണമെന്നു മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras