തേനരുവി എന്ന് കരുതി.my diary. khaleelshamras

തേനരുവി എന്ന് കരുതി
അതിലേക്ക് എടുത്തുചാടി
എന്നിട്ട് അതിലൂടെ
നീന്തി കുളിച്ചു
അതിൽ നിന്നും
വാതോരാതെ കുടിച്ചു.
എന്നിട്ട് പുറത്തു വന്നു
ചർദ്ദിച്ചു.
അപ്പാഴാണ് അറിഞ്ഞത്
അത് തേനരുവി
അല്ലായിരുന്നു മറിച്ച്
അഴുക്ക് ചാലായിരുന്നുവെന്ന സത്യം.
അതു പോലെയാണ്
ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ
അരങ്ങേറുന്ന മിക്ക ചർച്ചകളും.
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളും..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras