കുട്ടി മനസ്സ്.my diary. khaleelshamras

കുട്ടികളും നിന്റെ മനസ്സും
ഒരുപോലെയാണ്.
കാണുന്നതിനെയൊക്കെ
നിന്റെ മനസ്സിലെ
ചിന്താവിഷയമാക്കി,
പക്വമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക്
സമയം കണ്ടെത്താതെ
ചുമ്മാ
നൈമിഷികമായ വികാരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഓരോന്ന് ചെയ്തു കൂട്ടും.
മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ
എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
അത് നിനക്കും വേണം.
അതിന്റെ ഉപയോഗമെത്രയെന്ന്
ചിന്തിക്കാതെ
എടുത്തു ചാടും.
പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ
ലോല ഹൃദയമാവാം
പക്ഷെ മനസ്സ്
പക്വമായിരിക്കണം.
അതിലെ ചിന്തകൾ
ശക്തമായിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്