നീ.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ചരിത്രം
എഴുതേണ്ട ആളല്ല നീ.
മറിച്ച് നീ എഴുതേണ്ടത്
നിന്റെ വർത്തമാനകാലമാണ്.
നിന്റെ ഭാവി പ്രവചിക്കേണ്ടവനല്ല
നീ.
മറിച്ച് ഈ വർത്തമാനകാലത്തെ
സൃഷ്ടിക്കേണ്ടവനാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras