നീയും ദൈവവും.my diary. khaleelshamras

ആദ്യം നീ അളവറ്റ
ദയാലുവും സമാധാനപ്രിയനും
ആവുക.
എന്നിട്ട് നീ കാരുണ്യവാനായ
ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച്
സംസാരിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ
നിന്റെ ഉള്ളും പുറവും തമ്മിൽ
പരസ്പര ബന്ധം
ഉണ്ടാവില്ല.
നൈമിഷികവും ചാഞ്ചാടുകയും
ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങളുടെ
ഉത്തരമാവരുത്
നിനക്ക് നിന്റെ മതം.
മറിച്ച് അത്
ഒരറിവന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയതാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്