ഇഷ്ടമില്ലായ്മയുടെ പരമസത്യം.my diary. khaleelshamras

ചൂടുവെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും
ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഗ്ലാസിൽ നിന്നും
കുടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു പോലെയാണ്.
ഒരേ സമയംഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും
അതേ സമയം തന്നെ
പരസ്പരം കലഹിക്കുകയും,
കുറ്റം പറയുകയും,
വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുകയും
ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന
ബന്ധങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്നത്.
നാവിലൂടെ സ്നേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേതന്നേ
അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സ്
വിളിച്ചു പറയുന്ന
ഒരു പരമ സത്യമുണ്ട്.
ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലായ്മയുടെ
പരമസത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras