വഴികളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

വഴികളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു പാട്
ഉണ്ട്
അവ മാറ്റി വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
പക്ഷെ എടുത്ത് തിന്നരുത്.
നിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ
പലരും പലതും
പറയുന്നത് നിനക്ക്
കേൾക്കേണ്ടി വരും.
അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും
നെഗറ്റീവുകൾ ആയിരിക്കും.
അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ
ചെവി പൊത്തി നടക്കേണ്ട.
അവ കേൾക്കുക
പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സമാധാനം തല്ലി തകർക്കാനോ
നിന്റെ നൻമയുടെ ഭാഷ
മാറ്റാനോ അതൊരു കാരണമാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras