വിജയിയുടെ പ്രസ്ഥാവന.my diary. khaleelshamras

ഓരോ പ്രശ്നത്തിന്റേയും
പ്രതിസന്ധിയുടേയും
കാരണം ചോദിച്ചാൽ
അവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
വിരൽചൂണ്ടി കാണിക്കും.
അതാ അവരാണ് എല്ലാത്തിനും
കാരണക്കാരൻ.
പക്ഷെ യഥാർത്ഥ വിജയിയോട്
ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ
അവർ സ്വന്തത്തിലേക്ക്
വിരൽ ചൂണ്ടി പറയും.
ആ ഉത്തരവാദിത്വം
ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു.
അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള
തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras