മഴതുള്ളിയിൽ.my diary. khaleelshamras

ഉപ്പോൾ പെയ്യുന്ന
മഴയിലേക്ക് ഒന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ.
അതിലെ ഓരോ മഴ തുള്ളിയും
നിന്റെ ഇന്നലെകളിലെ
നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതായി കാണാം.
അനുഭവിച്ചതിലും
എത്രയോ മടങ്ങ്
ശക്തിയിൽ
അനുഭൂനികളെ
ഹൃദയത്തിലേക്ക് വർഷിക്കുന്നതും കാണാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras