പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം.മൈ diary.khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ ഏത്
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തോട്
മല്ലിടുമ്പോഴും
ആ ഒരു അവസ്ഥയുടെ
വ്യത്യസ്ഥ കോണിൽ നിന്നുമുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ
നിന്റെ ചിന്തകളുടെ
അഭ്രപാളിയിൽ
മിന്നിമറിയണം.
ഏതോ ഒരു ഇന്നലകളിലേക്ക്
തിരികെ പോയി ഈ ഒരവസ്ഥയെ
നിരീക്ഷിക്കാം.
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളെയിൽ
പോയി തിരിഞ്ഞു നോക്കാം.
മരണകാടക്കയിൽ കിടന്നോ
അതിനു ശേഷമുള്ള ഒരു
ദിവസത്തിൽ നിന്നോ നോക്കാം.
നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണാം.
ഈ പ്രതിസന്ധിയിലെ
മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടെ
കണ്ണിലൂടെ കാണാം.
ഇങ്ങിനെയൊക്കെ
ചെയ്യുന്നതലുടെ
പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത
കുറയുമെന്നുമാത്രമല്ല
നല്ലൊരു പരിഹാരവും
മുന്നിൽ തെളിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്