ആത്മ സഫലീകരണം.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
പലതും ചെയ്യുന്നത്
സ്വന്തം ആത്മസംതൃപ്തിക്കുവേണ്ടിയാണ്.
അങ്ങിനെ ആത്മസംതൃപ്തി
കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി
എഴുതിവെച്ച
എഴുത്തുകളാണ്
കാലങ്ങളായി മനുഷ്യരാശി
വായിച്ചു പോരുന്നത്.
അങ്ങിനെ ഒരാത്മ സംതൃപ്തിക്കു വേണ്ടി
കണ്ടെത്തിയ
കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ്
നൂറ്റാണ്ടുകളായി
നാം അനുഭവിച്ചു പോവുന്നത്.
ഇനി നീ നിന്നോട്
ചോദിക്കുക
അവർക്ക് ലഭിച്ച പോലെ
ഒരു ജീവിതം നിനക്കും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
പക്ഷെ നിന്റെ
ആത്മ സഫലീകരണത്തിനായി
നീയെന്തു ചെയ്യുന്നു?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras