പഴയ ചിത്രം പുതിയതാക്കി.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
നല്ല അനുഭവങ്ങളെ
നിന്റെ വർത്തമാനത്തിന്റെ
അഭ്രപാളിയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരിക.
അതിലെ നായക റോളിൽ
വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന നിന്നെ
കാണുക.
എന്നിട്ട് ലൈവ് ആയി
അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന്
പുതിയ വർണ്ണങ്ങളും
പുതിയ സംഗീതവും
പുതിയ സുഗന്ധവും
നൽകി ആസ്വദിക്കുക.
എന്നിട്ട് ഈ നിമിഷത്തിലെ
യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങളെ
ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ
അഭിനയിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras