വോട്ടിനായി വരുന്നവരോട്.my diary.Khaleelshamras

ആരു വന്നാലും
പുഞ്ചിരിച്ചു സ്വീകരിക്കുക.
വോട്ടിനായി പലരും
വരും.
വരുന്നവരൊക്കെ
വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.
പാർട്ടിയുടെ വലിപ്പമോ
ചെറുപ്പമോ അല്ല.
ഏത് പക്ഷത്ത് ആണ്
എന്നതല്ല.
കുറച്ചു സമയം അവരോട്
ഇടപഴകുന്ന ജീവിത
നിമിഷങ്ങളിൽ
പുഞ്ചിരിച്ച മുഖത്തോടെ
വിജയാശംസകൾ നേരുക.
അവരിലെ വിജയപ്രതീക്ഷ
എന്ന പോസിറ്റീവ്
മാനവികാവസ്ഥക്ക് പരുക്ക്
ഏൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ
അവരെ വിമർശിക്കരുത്.
അവരെ അതിധികളായി മാത്രം
കാണുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്