സന്തോഷത്തെ ആഘോഷിക്കുക.my diary.khaleelshamras

സന്തോഷിക്കുന്നവരുടെ
സന്തോഷം നോക്കി നിൽക്കുക.
അപരുടെ മനസ്സ് കാണുക.
അതിലേക്ക് നോക്കുക.
നല്ലൊരു വിനോദയാത്രക്കു പോയപ്പോൾ
കണ്ട നല്ല കാഴ്ചകളെ
പോലെ
അവ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ
മനസ്സിനേയും
സന്തോഷകരമായ
അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras