ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ നീ പിറക്കുകയാണ്.my diary. Khaleelurahiman@gmail

ഓരോ നിമിഷവും
പുതുപുത്തൻ
നീ പിറന്നു വീഴുകയാണ്.
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
ആവുന്ന ഘർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും
ഓരോ നിമിഷവും
കുടുടുതൽ
കരുത്തും
അനുഭവങ്ങളും
അറിവും ഉള്ള
നീ പിറക്കുകയാണ്.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
അത് നീ തിരിച്ചറിയാതെ
പോവുന്നു.
എന്നിട്ട് പഴയ
ദുഃഖത്തിലും
പരാജയത്തിലും
ഭീതിയിലും നിന്നെ
തളച്ചിടുകയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്