വോട്ടെണ്ണൽ.my diary. khaleelshamras

തികഞ്ഞ സ്പോർട്സ് മാൻ
സ്പിരിറ്റോടെ
തികച്ചും നിസ്പക്ഷനായി
വോട്ടെണ്ണൽ
ആഘോഷിക്കുക.
ആരു ജയിച്ചാലും
നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം
മാത്രം വരത്തക്ക രീതിയിൽ
മനസ്സിനെ പാകം ചെയ്തു വെക്കുക.
മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങൾ ഉണരാനോ
നെഗറ്റീവ് ചർച്ചകൾ
ആയി അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനോ
ഈ വോട്ടെണ്ണൽ സമയം
ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്.
ആരു ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും
നീയും നിന്റെ സമാധാനവും
സന്തോഷവും താൽക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്