വൈകാരിക മദ്ധബുദ്ധി.my diary. khaleelshamras

മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ലത് വന്നാൽ
നീ അസൂയപ്പെടുന്നു.
ആരോടൊക്കെയോ
നിനക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്.
ചെറിയൊരു പരാജയം
നിന്നെ തളർത്തിക്കളയുന്നു.
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന്
നിനക്കൊരു മടിയുമില്ലായിരുന്നു.
പക്ഷെ
എന്നിട്ടും നീ സമൂഹത്തിൽ
ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നു.
നിന്റെ അമോറയിൽ
കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ
നോക്കി ജനം
നിന്നെ ബുദ്ധിമാനെന്നു വിളിച്ചു.
പക്ഷെ ശരിക്കും
നീ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാൽ
ബുദ്ധിമാനായിരുന്നുവെങ്കിലും.
വൈകാരികമായി
മദ്ധബുദ്ധിയാണ്.
ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കാനും
യോഗ്യതയില്ലാത്ത
വൈകാരിക മദ്ധബുദ്ധി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras