വിജയമെന്ന കഠിന ദൗത്യം.my diary. khaleelshamras

തോറ്റവർക്ക്  തോൽവിയുടെ
കയ്പ്പുനീർ അറിഞ്ഞ
ദിവസത്തെ
മനസിക പ്രതിസന്ധിയെ
അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ
മതി.
പിന്നീട് അവർ സാഹചര്യങ്ങളുമായി
പൊരുത്തപ്പെട്ട്
ആശ്വാസത്തിന്റെ
എന്തെങ്കിലും
പിടിവള്ളിയിൽ പിടിച്ച്
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
പ്രാപിച്ചു കൊള്ളും.
പക്ഷെ വിജയിയുടെ
അവസ്ഥ അതല്ല.
വിജയാഘോഷം കഴിഞ്ഞ്
വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും
ഒരു പാട് പ്രതിസന്ധികൾ
അവരെ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.
അവയെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യലും
തങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ
അർഹരാണ് എന്ന്
കാണിച്ചു കൊടുക്കലും
പിന്നീട്
അവരുടെ ബാധ്യതയാണ്.
ആ കഠിന ദൗത്യത്തിന്റെ
പേരാണ് വിജയം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras