നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുന്നവർ.my diary. khaleelshamras

ഓരോ നിമിഷവും
ആരൊക്കെയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്
വരുന്നു .
കുറേ ജീവിതപാഠങ്ങളും
കവിതകളും
ചിത്രങ്ങളുമായിയാണ്
അവർ വരുന്നത്.
അവരിൽ നിന്നും നല്ലത് പഠിക്കാതെ
പലപ്പോഴും
നിന്നിലെ ഭയത്തേയും
അസൂയയേയും
മറ്റു പല നെഗറ്റീവുകളേയും
വിളിച്ചുണർത്താൻ
അവരെ ഒരു നിമിത്തമാക്കുകയാണ്
നീ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്