ഏതു വശം കാണണം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാത്തിന്റേയും
മോശം വശം മാത്രം കാണാതെ
നല്ല വശം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക.
മോശം പറയാൻ
ശ്രമിക്കാതെ
നല്ലത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക.
അങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ
സന്തോഷം നില നിർത്തി ജീവിക്കാം.
മറിച്ച്
ചീത്ത വശവും
വിമർശനവുമൊക്കെയായാണ്
ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ
മനസ്സമാധാനവും
സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്