ഒറ്റക്ക് കളി.my diary. khaleelshamras

നീ ഒറ്റക്ക് കളിക്കുന്നു.
നീ തന്നെയാണ് റഫറി.
എത്ര ഗോൾ വേണമെങ്കിലും
ഗോൾ പോസ്റ്റിർ വർഷിക്കാം.
ഇത്രയേറെ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും.
പരാജയപ്പെടാനുള്ള
ചെറിയൊരു സാധ്യത പോലും
ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും.
എതിരെ ശത്രുവുണ്ട്
എന്ന ധാരണയിൽ,
കോതനായ ഒരു ഗോളി
ഗോൾ പോസ്റ്റിനു മുമ്പിൽ
ഉണ്ട് എന്ന് പേടിച്ച്.
എത്രയോ റഫറിമാർ
കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന
വിശ്വാസത്തിൽ
പന്തൊന്ന് തട്ടാൻ പോലും
കൂട്ടാക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് നീ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്