നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി.my diary. khaleelshamras

നല്ലൊരു രാജ്യത്തെ
ഏറ്റവും നല്ല സംസ്ഥാനത്തിന്
നല്ലൊരു മനുഷ്യ മുഖ്യമന്ത്രി.
പലതിന്റേയും  പേരിൽ
പലതായി വേർതിരിഞ്ഞു
നിന്നവരെ
ഒരേ കുടക്കീഴിൽ
അണി നിരത്തിയ രക്ഷാകർത്താവ്.
സ്വന്തം വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ്
എന്നറിഞ്ഞിട്ടും
ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെ
പല കള്ളത്തരങ്ങൾക്കെതിരേയും
പ്രതികരിച്ച
ധീര നേതാവ്.
പലതിന്റേയും പേരിൽ
മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ച്
അതിനെ വോട്ട്ബാങ്ക് ആക്കി
വിജയം കയ്യാളാൻ
ശ്രമിച്ചവർക്ക്
പത്തരമാറ്റ് വിജയത്തിലൂടെ

അറിവിന്റേയും
ആരോഗ്യത്തിന്റേയും
ഐക്യത്തിന്റേയും
ദീർഘായുസ്സിന്റേയും
നാട്ടിൽ
അതൊന്നും വില പോകില്ല
എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത
ഒരു ധീരനായ നാട്ടുകാരൻ
നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുമ്പോൾ.
നമ്മിലെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷമാക്കി
അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം
നമുക്കും അണിനിരക്കാം
നാടിന്റെ നന്മക്കും
വികസനത്തിനും
ഐക്യത്തിനുമായി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്