മറുപക്ഷത്തെ സ്നേഹിക്കുക.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ പക്ഷത്തെ
സ്നേഹിക്കുക.
അതിലും ഉപരിയായോ
അത്രത്തോളമോ
മറുപക്ഷത്തേയും സ്നേഹിക്കുക.
അപ്പോൾ നിനക്ക്
വളരാം.
നിന്റെ മനസ്സിലെ
അസൂയ, പക, കോപം
ശത്രുത തുടങ്ങിയ
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളെ
വലിയൊരു പരിതി
വരെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താനും
നിനക്ക് കഴിയും.
അതല്ലേ നിനക്ക് നല്ലത്.
അല്ലാതെ ഒരു പക്ഷത്തോടുള്ള
സ്നേഹം മറ്റൊരു പക്ഷത്തെ
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയാൽ
ഈ നെഗറ്റീവ്
വികാരങ്ങൾ നിന്നിൽ
വാഴും
അത് നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്