ലക്ഷ്യം.my talk preperation. dr khaleelshamras

ഓരോ പന്ത് അടിച്ചു
തെറിപ്പിക്കുമ്പോഴും
കളിക്കാരന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്.
ഈ പന്തിനെ
ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക്
എത്തിക്കണം
എന്നിട്ട് ഗോൾ ആക്കണം.
ഓരോ നിമാഷവും
നീ ജീവിക്കുമ്പോഴും
ജീവിതമാവുന്ന കളിയിൽ
നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതും
ലക്ഷ്യമാണ്.
ചെറുതും വലുതുമായ
ഒരു പാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ
മുന്നിൽ കണ്ടാവണം
നീ ജീവിതം മുന്നോട്ട്
നയിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras