കുഞ്ഞ് ധൈര്യവാനായി പിറക്കുന്നു.my talk preparation on parenting

ധീരനായി
എല്ലാതടസ്സങ്ങളും മറികടന്ന്
കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ
പിറന്നു വീഴുന്നു.
എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ
കഴിയുമെന്ന്
ആദ്യ കരച്ചിലായി
കുട്ടി ഉറക്കെ
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.
ആ കരച്ച കേട്ട പാടെ
അമ്മ പറയുന്നു.
കുഞ്ഞി വാവ കരയേണ്ട
പിന്നീട്
വളരും തോറും
വേണ്ട ,അരുത്
തുടങ്ങിയ നിരുൽസാഹനത്തിന്റെ
നെഗറ്റീവ് വാക്കുകൾ
കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
അങ്ങിനെ ചോർന്നു പോയ ധൈര്യവും
എനിക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല
എന്ന നിരാശയുമായി
കുഞ്ഞ് ജീവിതം തുടരുന്നു.
അത് കൊണ്ട്
മുതിർന്ന ഓരോ പൗരനും
അറിയണം
ഓരോ മനുഷ്യനും
പിറക്കുന്നത്
എനിക്കെന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന
ആത്മ വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ്.
പൂർണ്ണ ധൈര്യവാനായിട്ടും.
നാമായിട്ട്
അവരെ തളർത്തരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്