നിന്റെ ചിന്തകളുടെ സഞ്ചാരം.my disry.Khaleelshamras

പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങളിലൂടെ,
അറിവിലൂടെ
ഒക്കെ നിന്റെ ചിന്തകൾ
സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ
അത് നിന്റെ ശരിയായ
വളർച്ചയാവുന്നു.
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങളായ
അസൂയ, കോപം, പേടി, ദുഃഖം
തുടങ്ങിയവയിലൂടെയൊക്കെയാണ്
നിന്റെ ചിന്തകൾ
സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ
അത് ശരീരത്തിൽ
ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വളരുന്ന പോലെ
യുള്ള ക്രമവും താളവും
തെറ്റിയ വളർച്ചയിലേക്കാണ്
നിന്റെ മനസ്സിനെ നയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്