ഭക്തി.my diary.Khaleelshamras

അതിരുകവഞ ഭക്തി
മനസ്സിനെ അശാന്തമാക്കുകയേ ഉള്ളു.
അത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെയാണ്.
മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
അത് അതിവേഗത്തിൽ
അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
അതിൽ പാറി പോവും.
എന്നാൽ പരിതി വിടാത്ത
ഈശ്വര സാനിധ്യം
കണ്ടറിഞു കൊണ്ടുള്ള
പുറം ജാടകൾ ഇല്ലാത്ത
ഭക്തി ഒരു മന്ദമാരുതനെ
പോലെയാണ്
അതെപ്പോഴും
നിന്റെ മനസ്സിൽ
ഒരാശ്വാസവും
സമാധാനവുമായി
തലോടികൊണ്ടേയിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്