ജോലി പ്രതീക്ഷ.my diary. khaleelshamras

ജോലി ഉണ്ടാവുമോ എന്ന്
പ്രതീക്ഷിച്ചും
നഷ്ടപ്പെടുമോ
എന്ന് പേടിച്ചു മല്ല ജീവിക്കേണ്ട.
എന്തു തന്നെ
സംഭവിച്ചാലും മരണം വരെ
പോസിറ്റീവ് മനോഭാവവും
സാഹചര്യവും
അത്മാർത്ഥതയും
നിലനിർത്തി ജീവിക്കാൻ
ഞാനുണ്ടാവും
എന്നാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്