രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന മതസംഘടനകൾ,.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും പല മത സംഘടനകളും
രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നത്
കാണുമ്പോൾ
നിറയെ കള്ളുകുടിയൻമാരുളള
ബാറിൽ പോയി
പ്രാർത്ഥന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പോലെയാണ്
തോന്നുന്നത്.
അവിടെ യുള്ള
കുടിയൻമാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയൻമാരെ
നന്നാക്കാനാണ്
ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ
ഈ ഒരു ദൗത്യത്തെ
സ്വാഗതം ചെയ്യാമായിരുന്നു.
പക്ഷെ അത്തരം
നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിനു പകരം
പല നുണക്കണക്കുകളും
സങ്കപ്പങ്ങളും
വീരവാദങ്ങളുമൊക്കെ
പറഞ്ഞ്
മദ്യപാനികളേക്കാൾ
അധപ്പതിക്കാനാണ് അവൾ
പരിശ്രമിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്