ക്ഷമ.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവരോടും എന്തിനോടും
ക്ഷമാക്കാൻ പഠിക്കുക.
ക്ഷമ നിന്റെ മനസ്സിലെ
അഴുക്കുകളെ മൊത്തത്തിൽ
നീക്കി,
മനസ്സിൽ ഒരു വസന്തകാലം
സൃഷ്ടിച്ച്
നല്ലൊരു മാനസികാന്തരീക്ഷം
ഉണ്ടാക്കി തരും.
സ്വന്തം കുടുംബത്തോട്
സമൂഹത്തോട്
പിന്നെ സ്വന്തത്തോട്
ക്കൈ ക്ഷമിക്കുക.
ക്ഷമ നിനക്ക് പുറത്ത്
എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്ന
ധാരണ തെറ്റാണ്.
മറിച്ച് അത് നിന്റെ
ഉള്ളിലെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി
എളിയവദാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആ എളിമ നിറഞ്ഞ മനസ്സിൽ
സ്നേഹവും കാരണ്യവും
തഴച്ചു വളരും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്