അവരുടെ ഉള്ള്.my diary. khaleelshamras

ആരും നിന്നെ നോവിക്കാൻ
ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
ഇനി ആരോടെങ്കാലുമായി
നോവിക്കപ്പെട്ടതായി
നിനക്കനുഭപ്പെട്ടാൽ
നീ അവരുടെ
നീറി പുകയുന്ന മനസ്സിനെ
കാണുക.
എന്നിട്ട് അവർക്ക്
ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കുക.
അല്ലാതെ
അവരിലെ
പ്രശനങ്ങളുടെ
അറ്റനിയിലേക്ക് നീ സ്വയം
എടുത്തു ചാടുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras