നീയെന്ന നേതാവ്.my diary. khaleelshamras

സ്വന്തം ആത്മസംതൃപ്തി
കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി
നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും
ഒരു സംഘടനയെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തി
നേതാവായി വാഴുന്നവർക്ക്
മുന്നിൽ
നിന്റെ ചിന്തകളും സംസാരങ്ങളും
വികാരങ്ങളും സമർപ്പിച്ച്
ജീവിതത്തെ
അവരുടെ അടിമയാക്കി
മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ
നീ മറക്കുന്ന
വലിയ ഒരു നേതാവുണ്ട്..
നീയെന്ന നേതാവ്.
നീ നിന്നെ തന്നെയാണ്
മറക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്