മനസ്സിന്റെ ചിത്രം.my diary khaleelshamras

അവനവന്റെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
മനുഷ്യനു നൽകുന്ന
ചിന്തകൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ
ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ടി രാക്കുകയാണ്.
പല തരം വികാരങ്ങളായ
പേടിയും
കോപവും
ദുഃഖവും ഒക്കെ
അതിനുള്ളിൽ നിറച്ച്
അവസാനം
മനുഷ്യനോട്
ഒരു സാമ്യതയുമില്ലാത്ത
ഏതോ ക്രൂര ചിത്രമായി
പലരുടേതും മാറിപ്പോവുന്നു.
കുറച്ചു പേരെങ്കിലും
വരക്കുന്ന ചിത്രം
സമാധാനവും സന്തോഷവും
ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു
നല്ല മനുഷ്യന്റേതാവുന്നു.
നീ വരക്കുന്ന
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിത്രം
അങ്ങിനെയാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras