സംസാര വിഷയം.my diary. khaleelshamras

പലരേയും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ
പലതും സംസാരിക്കാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത നിന്നിൽ നിന്നും
ഉണ്ടാവും.
പലപ്പോഴും
നിന്നിൽ അവരോട്
സംസാരിക്കാനായി
മുന്നോട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ
ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ
നിന്റേയോ
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേയോ
മനസിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ളതോ,
സ്വയം അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതോ
ആവാനാണ് സാധ്യത.
അതുകൊണ്ട്
തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്നും
അത്തരം വിഷയങ്ങളെ
മുന്നോട്ടു വെക്കാൻ സ്വയം
അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras