അവരെ ശ്രവിക്കുക.My diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും
നീ നിന്റെ പരസ്യം
മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ
ഒട്ടിച്ചു വെക്കാനാണ് നീ ശ്രമിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ്
നീ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കാതെ
സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്.
മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾക്ക്
കാതോർത്തവനാവുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ ശബ്ദം
അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്