ചിന്തകളെ മറച്ചത്.my diary. khaleelshamras

ഒരാളുടെ ചിന്തകളുടെ
ലോകത്തേക്ക്
ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ
ശരിക്കും
അയാൾ ആരാണ്?
എന്താണ്
എന്നതൊക്കെ
അറിയാൻ പറ്റൂ.
പലരും പലപ്പോഴും
ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
വിഷയങ്ങളെ
കാണുകയാണെങ്കിൽ
ചിലപ്പോൾ അവരോടുള്ള
സമീപനം തന്നെ
വ്യത്യസ്തമായേനെ.
ആ ലോകത്തേക്ക്
ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തത്
ഒരു പക്ഷെ
നമ്മുടെയൊക്കെ നല്ലതിനാവാം.
പലരുടേയും
ചീത്ത മനസുകൾ
കണ്ട് പേടിച്ചു പോവാതിരിക്കാനാവാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്