വായാടി.my diary. khaleelshamras

നിന്നെ ഒരു വായാടി
എന്ന് ആരെങ്കിലും
മുദ്ര കുത്തുന്നുവെങ്കിൽ.
ഒരായിരങ്ങളോട്
നല്ലത് സംസാരിക്കാനുള്ള
നിന്റെ കഴിവിനെ
ചുമ്മാ കത്തിയടിക്കാൻ
ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
പറ്റിയ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്
അറിവിന്റെ പിൻവലത്തോടെ
അവയെ സമുഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും
നല്ലത് പങ്കുവെക്കാൻ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
അല്ലാതെ ആ
നല്ല കഴിവിനെ
സ്വയം പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനും
മറ്റുള്ളവരുടെ സമയം കളയാനും
ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്