നിന്റെ വാക്ക് .my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും ചുണ്ടും കാതും
തമ്മിലല്ല ഇവിടെ
ആശയ വിനിമയം നടക്കുന്നത്.
മനസ്സിൽ നിന്നും
മനസ്സിലേക്കുള്ള
ഒരു നുഴഞ്ഞു കയറ്റമാണ്
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്.
നിന്റെ വാക്ക് ശ്രാദ്ധാവിന്റെ
ചിന്തകൾ ഏറ്റു പിടിക്കുന്നു.
അത് അവരിൽ
പല തരം വികാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നു.
അത് എപ്പോഴും
പോസിറ്റീവ് ആയതു മാത്രമാവുക
എന്നതാണ്
ആശയ വിനിമയങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
അമിത വിമർശനങ്ങളിലും
കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളലും
ചർച്ചകൾ നീങ്ങുമ്പോൾ
പലപ്പോഴും
നിന്റ്റെ വാക്കുകൾ
ശ്രാദ്ധാവിന്റെ മനസ്സിനു
മുറിവേൽപ്പിച്ചതാവുന്നു.
അങ്ങിനെ ഒരു വാക്കും
നിന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras