ശത്രു വിന്റെ അടിമ.my diary. Khaleelshamras

ആരേയും എന്തിനേയും നിനക്ക് ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്താം.
പക്ഷെ ശത്രു പക്ഷത്ത് നിർത്തുന്നതോടെ
നീ അവയുടെ അടിമയാവും
എന്നു മാത്രം.
നിന്റെ ചിന്തകളും
സംസാരങ്ങളും എല്ലാം
അവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാവും
എന്നു മാത്രം.
അതാണെങ്കിൽ
നിന്റെ മനസ്സിനെ
പൂർണ്ണമായും
നെഗറ്റീവ് ആക്കുകയും
ചെയ്യും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്